Strobe Edge, Vol. 10 (Strobe Edge, #10) - Io Sakisaka
I really liked this series.